Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λοιμού αρσενικό

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία