Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λιθογραφίας

  1. λιθογραφία, στη γενική του ενικού