λιθοβολίας

Ελληνικά (el) Edit

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούEdit

λιθοβολίας

  1. λιθοβολία, στη γενική του ενικού