Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λιθοβολίας

  1. λιθοβολία, στη γενική του ενικού