Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λαθρομεταναστών αρσενικό