Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λέτσου αρσενικό

  1. λέτσος, στη γενική του ενικού