Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

λέτσου αρσενικό

  1. λέτσος, στη γενική του ενικού