Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λάκκου αρσενικό

  1. λάκκος, στη γενική του ενικού