Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κώνων αρσενικό