Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κώλων αρσενικό