Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κώλου αρσενικό