κωνσταντινουπολίτικοι

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κωνσταντινουπολίτικοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία