Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κωμικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία