Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κυττάρου ουδέτερο

  1. κύτταρο, στη γενική του ενικού