Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

κυττάρου ουδέτερο

  1. κύτταρο, στη γενική του ενικού