Δείτε επίσης: κύριων, κυρίων

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

κυριών θηλυκό