Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κυρίαρχου

  1. κυρίαρχος, στη γενική του ενικού
  2. κυρίαρχο, στη γενική του ενικού