Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κυβερνοχώροι αρσενικό