Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

κυβερνοεπίθεσης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία