Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κούνιας

  1. κούνια, στη γενική του ενικού