Δείτε επίσης: Κουφάλας

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

κουφάλας