Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

κουρελιάζομαι, π.αόρ.: κουρελιάστηκα, μτχ.π.π.: κουρελιασμένος