Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

κολύμβησης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία