Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κοινωνιολόγο αρσενικό ή θηλυκό