κοινωνιογλωσσολογιών

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κοινωνιογλωσσολογιών θηλυκό