Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κεραίας

  1. κεραία, στη γενική του ενικού