Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

καυσαερίου ουδέτερο

  1. καυσαέριο, στη γενική του ενικού