Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

καταχύνω < κατα- + χύνω[1]

  Ρήμα επεξεργασία

καταχύνω

  Αναφορές επεξεργασία

  1. καταχύνω Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα].