Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

καταπηδάω < αρχαία ελληνική καταπηδάω[1]

  Ρήμα επεξεργασία

καταπηδάω

  Αναφορές επεξεργασία

  1. καταπηδάω Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα]. Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

καταπηδάω < κατα- + πηδάω

  Ρήμα επεξεργασία

καταπηδάω

Κλίση επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία