Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

καλύβας

  1. καλύβα, στη γενική του ενικού