Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κακοδιοίκητου

  1. κακοδιοίκητος, στη γενική του ενικού
  2. κακοδιοίκητο, στη γενική του ενικού