Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

καζάρμας

  1. καζάρμα, στη γενική του ενικού