Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

καβαλάρηδων αρσενικό