Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κήπου αρσενικό

  1. κήπος, στη γενική του ενικού