Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάτοικε

  1. κάτοικος, στην κλητική του ενικού