Δείτε επίσης: Κάστρου

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάστρου ουδέτερο