Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάρου ουδέτερο

  1. κάρο, στη γενική του ενικού