Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάπρου αρσενικό

  1. κάπρος, στη γενική του ενικού