Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κάμερα τῆς Ἀφεντίας < → δείτε τις λέξεις κάμερα και ἀφεντία, μορφές του κάμαρα και αὐθεντία αντιστοίχως

Εκφράσεις επεξεργασία

κάμερα τῆς Ἀφεντίας θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία