Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάλμας

  1. κάλμα, στη γενική του ενικού