Δείτε επίσης: καλέ, Καλέ, Καλαί

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

κάλε αρσενικό