Δείτε επίσης: καλέ, Καλέ, Καλαί

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάλε αρσενικό