Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κάκου < γενική «του κακού» με αναβιβασμό τόνου[1].
Αναγνώριση: Γενική ενικού του επιθέτου κακός, στο λεξικό ΛΚΝ[2]. Ελλειπτικό ουσιαστικό, μόνον στη γενική ενικού, κατά τη Γραμματική «Τριανταφυλλίδη» 1941, §600.

  Επίρρημα επεξεργασία

κάκου

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)
  2. κάκου - Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες-σύμβολα). Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας