Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

κάθετου

  1. κάθετος, στη γενική του ενικού
  2. κάθετο, στη γενική του ενικού