Καππαδοκικά (cpg)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ιστεντίζω < (άμεσο δάνειο) οθωμανική τουρκική استمك (τουρκική istemek) < πρωτοτουρκικής προέλευσης • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  ΡήμαΕπεξεργασία

ιστεντίζω

  ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Ξυδόπουλος, Γεώργιος (2017). Στοιχεία νεοελληνικών διαλέκτων. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 10.
  • istemek - μονόγλωσσο τουρκικό Ετυμολογικό Λεξικό «Türkçe Etimolojik Sözlük» (2002) του Sevan Nişanyan