Δείτε επίσης: Ισημερινούς

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ισημερινούς αρσενικό