Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ισαπέχω < ίσος + απέχω

  Ρήμα επεξεργασία

ισαπέχω

Συγγενικά επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία