Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ικετευτικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία