Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ικανότητας θηλυκό

  1. ικανότητα, στη γενική του ενικού