Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ιδρύσεως θηλυκό