Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ίδρυσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία