Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

ιδρύομαι

  Μεταφράσεις

επεξεργασία