Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιδανικότητας θηλυκό

  1. ιδανικότητα, στη γενική του ενικού