Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιδανικότητας θηλυκό

  1. ιδανικότητα, στη γενική του ενικού