Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιάμβους αρσενικό

  1. ίαμβος, στην αιτιατική του πληθυντικού